Appendix
Ny Rapport Beskriver Den Etniska Utrensningskampanjen Mot Iraks Assyrier
Bookmark and Share

Det är den ansedda Assyrian International News Agency som har producerat den mycket oroande folkmordsrapporten kring de kristna assyrierna (även kallade kaldéer och syrianer) i Irak. Informationen i "Begynnande Folkmord: Den etniska utrensningen av Iraks assyrier" eller på engelska "Incipient Genocide: The Ethnnic Cleansing of the Assyrians of Iraq" avslöjar en systematisk kampanj av massakrer och förintelse gentemot denna Irakiska ursprungsbefolkning. Genom skrämseltaktik, tvångskonverteringar, mord, kidnappningar, halshuggning av kyrkoledare, våldtäkter och dagliga hot mot deras säkerhet och liv har den kristna assyriska befolkningen i Baghdad och andra stora städer minskat till nästan noll. De som har flytt till Jordanien och Syrien möter regeringar som är ovilliga att erkänna deras flyktingstatus (Jordanien) och de lever därför i svår fattigdom. De som lyckas fly till norra Irak möter politisk och etnisk förföljelse från kurderna som styr.

Emedan alla irakiska civila är offer för våldet i Irak så finns det en organiserad agenda som genomförs av islamister och kurdiska makthavare för att antingen rensa landet på dess ursprungsbefolkning eller att reducera dem till en religiös minoritet och hindra dem från att befästa sin etniska identitet. De kristna assyrierna är den enda ursprungsbefolkningen i Irak och utgör 95 % av alla kristna i landet. De har levt på i sina områden under mer än 7000 år.

Före Irakkriget år 2003 uppskattades assyriernas antal till 1,5 miljoner (8%) av den Irakiska befolkningen. Rapporter indikerar att uppemot 50% har flytt landet sedan 2003. Denna rapport besvarar följande fråga: Om assyrierna uthärdade folkmord, massakrer och en ond Baath regim under seklernas gång, vad är det då som har orsakat dessa människors massflykt sedan år 2003?

Assyrierna har lidit av våld i centrala delarna av Irak, cirka 60% av morden har skett där. 35 % av assyrierna dödades i den påstått "fridfulla regionen" i norra Irak som domineras av kurder. Dessa systematiska mord - sedan 1996 och speciellt sedan 2003 -- är en klar signal om att det finns en metodisk ansträngning för att rensa Irak på denna etniska och religiösa minoritet på grund av religiöst och politiskt motiverade ideologiska anledningar.

Rapporten visar att 33 assyriska kyrkor har bombats sedan 2003. Assyriska präster och biskopar har kidnappats, torterats till döds och halshuggits. Assyriska kvinnor måste underkasta sig islamisk jihad, med konstanta hot om våldtäkter eller mord. Assyriska barn kidnappas, dödas, korsfästs och skickas till icke assyriska familjer. Assyriska familjer i Baghdad tvingas betala en islamisk "skyddsskatt" (jizya) av Al Qaida. Assyriska markområden och byggnader har tagits över av shiiter i Baghdad och kurder i norra Irak. Incipient Genocide vittnar om de nästintill omöjliga förhållandena de kristna assyrierna tvingas leva under i Irak.

För att läsa rapporten som är på engelska klickar du här.

EasternStar News AgencyType your comment and click
or register to post a comment.
* required field
User ID*
enter user ID or e-mail to recover login credentials
Password*