Asirija i Asirci

Dana¹nji Asirci su potomci starog Asirskog carstva, i oni su jedni od najranijih civilizacija koje su izi¹le iz Mezopotamije. Oni su starosjedilaèki narod Mezopotamije i imaju povijest du¾u od 6.700 godina.


Asirska zastava.

Iako je Asirsko carstvo nestalo 612. godine prije Krista, povijesni podaci i pokazuju neprekidan opstanak Asiraca. Asirska civilizacija je jednom obuhvaæala cijeli Bliski Istok, osobito plodni pulumjesec. Srce dana¹nje Asirije nalazi se u dana¹njem sjevernom Iraku.

Asirci su u prvom stoljeæu poslije Krista prvi primili kr¹æanstvo. Usprkos kasnijeg islamske osvajanje regije, Asirska crkva je procvjetala i vjernika je jednom brojilo oko 80.000.000. Jakost Asirskih misionara bilo je nedosti¾no, i oni su vodili prve kr¹æanske misije u Kinu i Japan. Danas Asirci pripadaju trim velikim kr¹æanskim sektovama: Nestorijanska Crkva, Kaldejska Crkva i Sririjska Pravoslavna Crkva.

Asirci nisu arapi, i ne smiju biti pomije¹ani sa Sirijom iako Sirija direktno potièe od Asirije i jednom je bila dio Asirije. Narod Sirije danas odr¾ava odvojeni arapski identitet.

Asirci su saèuvali svoj identitet, jezik i kulturu koja antidatira arabizaciju Bliskog Istoka. I danas Asirci govore posebnim sirskim jezikom kojim je i Isus govorio. Kao semetski jezik, asirski jezik je u rodu sa hebrejskim i arapskim ali ih je oba prestigao.


Oèe Na¹ na suvremenom Sirskom jeziku.

4,5 milijon Asiraca rasuti su sa èlanovima Dijaspore koje èine skoro treæine ukupnog broja stanovni¹tva. Veæina Asiraca u Dijaspori ¾ive u Sjevernoj Americi, Evropi i Australiji. Ostali Asirci ¾ive uglavnom u Iraku, Siriji, Iranu, Libanonu, i u Turskoj. 

* required field
User ID*
enter user ID or e-mail to recover login credentials
Password*